Vi tilbyder som eneste på markedet 30 dages fuld returret. Få præsentation
Præsentation af FrontDesk
Produktet

FrontDesk minimerer borgernes ventetid og forbedrer serviceniveauet.

For få år siden var spildtid og lange køer den primære grund til borgernes utilfredshed i den offentlige sektor i Danmark. Siden 2014 har FrontDesk revolutioneret borgernes interaktion med den offentlige sektor ved hjælp af digitalisering af køer, hvilket har minimeret borgernes ventetid og forbedret serviceniveauet.

Den avancerede software forudser belastninger og gør det muligt at planlægge bemandingen, så spidsbelastninger minimeres.

FrontDesk produkt features

I denne video gennemgår vi nogle af de funktioner, der gør FrontDesk til markedets bedste kø- og aftalesystem.

Storskærmene

Storskærmene kan konfigureres individuelt, således at forskellige venteområder kan vise relevante køer på storskærmen. Borgeren kan scanne sin talon og se kø-status på sin smartphone, så venteområdet kan forlades uden at borgeren mister sin plads i køen.

 • Tekst, billeder eller video i rotation ved siden af køerne
 • Individuelle skærme i forskellige venteområder
 • Lydbibliotek til valg af trækningslyd
 • Oplæsning af nummer eller reservationstid

Standeren

Standeren kan mere end at printe numre. Det fleksible system gør det muligt at foretage visitation af borgere direkte på standeren. FrontDesk håndterer også aftaler og underretter automatisk medarbejderen, når borgeren er ankommet.

 • Smart visitering og afvisning direkte på standeren
 • Infrarød scanner til sundhedskort
 • 24" touch skærm
 • Sprogvalg
 • QR-kode på nummertalon
 • Reserverede aftaler bliver automatisk integreret i køen
 • Mulighed for at reservere tid direkte på standeren
 • Automatisk besked via SMS/e-mail til mødeindkalder, når borger er ankommet
 • Udskriv information direkte på standeren

Skrankerne

Skrankerne er medarbejderens værktøj. Hver skranke viser kun de relevante køer, som den enkelte medarbejder har tilmeldt sig. Alt udført arbejde bliver løbende dokumenteret som en del af den normale arbejdsgang.

 • Mulighed for at flytte fejltrukne numre til korrekt kø
 • Integration med aftalekalender
 • Fuldt overblik over "dagens" aftalte møder og reservationer
 • SMS reminder til borgeren
 • Ubegrænset antal brugere
 • Mulighed for at registrere flere sager på en enkelt behandling
 • Alarmering af backend ved mange i kø
 • Notifikation når en borger trækker et nummer
 • Notifikation når der er brug for hjælp ved selvbetjenings PC

Administration

Administrationsværktøjet gør det muligt at konfigurere hele systemet. Det fleksible og intuitive design gør det let at oprette nye knapper. Visitationsspørgsmål og andre tekster kan let ændres og tilpasses. Køer kan oprettes, aktiveres, deaktiveres med mere. Åbningstider for hver enkelt knap og funktionalitet kan konfigureres.

 • Flowchart visualiserer navigation på standeren
 • Hurtig oprettelse af nye køer og knapper
 • Åbningstider på standere og knapper
 • Knapper og standerlayout kan skemalægges efter tid
 • Dynamisk tilpasning og ændring af tekster
 • Tekster til visning på stander og til udskrift på talon oprettes samt tilrettes let, enkelt og intuitivt

Statistik

FrontDesk har et væld af kombinationsmuligheder for intervalstatistikker, fx antal betjeninger og ventetider pr time/dag/måned, sammenligning af tidsperioder eller udvidet statistik for hver enkelt kø.

 • Stort statistik-modul
 • Eksport til Excel
 • Ubegrænset antal brugere
 • Mulighed for automatisk rapportgenerering til leder månedligt

Dashboard

Her kan lederen kan danne sig et overblik og hurtigt omfordele ressourcer.

 • Oversigtbillede, med realtime overvågning af alle aktiviteter

Fordele for borgerne

Visitering af borgere

Systemet visiterer borgeren direkte på standeren.

Udskriv information direkte på standeren

Vejledninger og relevant information kan udskrives direkte fra standeren.

Hjælp til selvbetjening

Borgeren kan bede om personlig assistance direkte på selvbetjeningscomputerne.

Tidsreservation

Borgeren kan let reservere tid både via internettet og på standeren, så kapacitet udenfor spidsbelastningstidspunkter udnyttes bedre.

Fordele for medarbejderne

Aftalesystem

Systemet er fuldt integreret med medarbejdernes kalender og det fælles datagrundlag. FrontDesk giver medarbejderen besked ved borgerens ankomst.

SMS påmindelser

Borgeren modtager en SMS et døgn før sin aftale. Det betyder færre glemte aftaler og mindre spildtid.

Notifikationer

Systemet kan give medarbejderen besked om nye borgeres ankomst, så medarbejderen let kan veksle mellem borgerbetjening og andre opgaver.

Registrering af betjeninger

Flere registreringer kan foretages ved samme borgerhenvendelse, så alt udført arbejde løbende bliver dokumenteret, som en del af den normale arbejdsgang.

Fordele for ledelsen

Brugervenligt administrationsmodul

Nye køer og skranker kan let oprettes og fjernes efter behov.

Statistik

Gør det let at overskue ressourceforbrug samt måle performance helt ned til medarbejderniveau.

Afrapportering

Alle registreringer kan let eksporteres til Excel og bruges i relevante business intelligence systemer.

Real-time oversigtbillede

Systemet gør det let at opdage kødannelser, så medarbejdernes ressourcer kan bruges mest optimalt.

Driftsfordele

Minimal uddannelsesomkostning

Systemet er intuitivt og enkelt og kræver et minimun af uddannelse selv for medarbejdere uden store IT-kundskaber.

100% webbaseret

Ingen særlig hardware eller software skal indkøbes eller vedligeholdes. Det eneste der kræves er en internetopkobling.

Lav månedlig omkostning

FrontDesk har ingen skjulte gebyrer og ingen uforudsete omkostninger.

Løbende opdateringer

Systemet opdateres jævnligt på baggrund af feedback fra brugerne. Der er ingen udgifter forbundet med opdateringerne.