Vi tilbyr, som de eneste på markedet, 30 dagers full returrett. Få presentasjon
Presentasjon av FrontDesk
Produktet

FrontDesk minimerer borgernes ventetid og forbedrer servicenivået.

For få år siden var bortkastet tid og lange køer hovedgrunnen til borgernes utilfredshet med den offentlige sektor i Danmark. Siden 2014 har FrontDesk revolusjonert borgernes interaksjon med den offentlige sektor ved hjelp av digitalisering av køer, noe som har minimert borgernes ventetid og forbedret servicenivået.

Den avanserte programvaren forutser belastninger og gjør det mulig å planlegge bemanningen slik at spissbelastninger minimeres.

FrontDesk produktfunksjoner

I denne videoen gjennomgår vi noen av funksjonene som gjør FrontDesk til markedets beste kø- og avtalesystem.

Storskjermene

Storskjermene kan konfigureres individuelt, slik at forskjellige venteområder kan vise relevante køer på storskjermen. Borgeren kan skanne sin kølapp og se kø-status på sin smarttelefon, slik at venteområdet kan forlates uten at borgeren mister plassen i køen.

 • Tekst, bilder eller video i rotasjon ved siden av køene
 • Individuelle skjermer i forskjellige venteområder
 • Lydbibliotek for valg av trekningslyd
 • Opplesning av nummer eller reservasjonstid

Standeren

Standeren kan mer enn å skruve ut numre. Det fleksible systemet gjør det mulig å foreta visitasjon av borgere direkte på standeren. FrontDesk håndterer også avtaler og varsler automatisk medarbeideren når borgeren har ankommet.

 • Smart visitering og avvisning direkte på standeren
 • Infrarød skanner for helsekort
 • 24" berøringsskjerm
 • Språkvalg
 • QR-kode på nummerlapp
 • Reserverte avtaler blir automatisk integrert i køen
 • Mulighet til å reservere tid direkte på standeren
 • Automatisk beskjed via SMS/e-post til møteinnkaller når borger har ankommet
 • Skriv ut informasjon direkte på standeren

Skrankene

Skrankene er medarbeidernes verktøy. Hver skranke viser kun de relevante køene som den enkelte medarbeider har tilmeldt seg. Alt utført arbeide blir løpende dokumentert som en del av den normale arbeidsgang.

 • Mulighet til å flytte feiltrukne numre til korrekt kø
 • Integrasjon med avtalekalender
 • Fullt overblikk over “dagens” avtalte møter og reservasjoner
 • SMS-påminnelse til borgeren
 • Ubegrenset antall brukere
 • Mulighet til å registrere flere saker på en enkelt behandling
 • Alarmering av backend ved mange i kø
 • Varsel når en borger trekker et nummer
 • Varsel når det er behov for hjelp ved selvbetjenings-PC

Administrasjon

Administrasjonsverktøyet gjør det mulig å konfigurere hele systemet. Den fleksible og intuitive utformingen gjør det lett å opprette nye knapper. Visitasjonsspørsmål og andre tekster kan lett endres og tilpasses. Køer kan opprettes, aktiveres, deaktiveres, med mere. Åpningstider for hver enkelt knapp og funksjonalitet kan konfigureres.

 • Flytskjema visualiserer navigasjon på standeren
 • Hurtig oppretting av nye køer og knapper
 • Åpningstider på standere og knapper
 • Knapper og standerlayout kan skjemalegges etter tid
 • Dynamisk tilpassing og endring av tekster
 • Tekster til visning på stander og til utskrift på kølapp opprettes og justeres lett, enkelt og intuitivt

Statistikk

FrontDesk har et vell av kombinasjonsmuligheter for intervallstatistikker, f.eks. antall betjeninger og ventetider pr time/dag/måned, sammenligning av tidsperioder eller utvidet statistikk for hver enkelt kø.

 • • Stor statistikkmodul
 • • Eksport til Excel
 • • Ubegrenset antall brukere
 • • Mulighet for automatisk rapportgenerering til leder månedlig

Dashboard

Her kan lederen kan danne seg et overblikk og raskt omfordele ressurser.

 • Oversiktsbilde, med sanntidsovervåking av alle aktiviteter

Fordeler for borgerne

Visitering av borgere

Systemet visiterer borgeren direkte på standeren.

Skriv ut informasjon direkte på standeren

Veiledninger og relevant informasjon kan skrives ut direkte fra standeren.

Hjelp til selvbetjening

Borgeren kan be om personlig assistanse direkte på de selvbetjente datamaskinene.

Tidsreservasjon

Borgeren kan lett reservere tid både via internett og på standen, slik at kapasitet utenfor spissbelastningstidspunkter utnyttes bedre.

Fordeler for medarbeiderne

Avtalesystem

Systemet er fullt integrert med medarbeidernes kalender og det felles datagrunnlag. FrontDesk gir medarbeideren beskjed ved borgerens ankomst.

SMS-påminnelser

Borgeren mottar en SMS et døgn før avtalen. Det betyr færre glemte avtaler og mindre bortkastet tid.

Varsler

Systemet kan gi medarbeideren beskjed om nye borgeres ankomst, slik at medarbeideren lett kan veksle mellom borgerbetjening og andre oppgaver.

Registrering av betjeninger

Flere registreringer kan foretas ved samme borgerhenvendelse, slik at alt utført arbeide løpende blir dokumentert som en del av den normale arbeidsgangen.

Fordeler for ledelsen

Brukervennlig administrasjonsmodul

Nye køer og skranker kan lett opprettes og fjernes etter behov.

Statistikk

Gjør det enkelt å få overblikk over ressursforbruk og måle ytelse helt ned til medarbeidernivå.

Avrapporterting

Alle registreringer kan lett eksporteres til Excel og brukes i relevante business intelligence-systemer.

Sanntids oversiktsbilde

Systemet gjør det lett å oppdage kødannelser, slik at medarbeidernes ressurser kan brukes mest optimalt.

Driftsfordeler

Minimal utdannelsesomkostning

Systemet er intuitivt og enkelt og krever et minimum av utdannelse selv for medarbeidere uten store IT-kunnskaper.

100% nettbasert

Ingen spesiell maskinvare eller programvare må kjøpes inn eller vedlikeholdes. Det eneste som kreves er en internettoppkobling.

Lav månedlig omkostning

FrontDesk har ingen skjulte gebyrer og ingen uforutsette omkostninger.

Løpende oppdateringer

Systemet oppdateres jevnlig basert på tilbakemeldinger fra brukerne. Det er ingen utgifter forbundet med oppdateringene.