Vi är ensamma om att erbjuda 30 dagars full returrätt. Begär presentation
Presentation av FrontDesk
Produkten

FrontDesk minimerar besökarnas väntetid och förbättrar servicenivån.

För några år sedan var spilltid och långa köer den viktigaste orsaken till medborgarnas missnöje med Danmarks offentliga sektor. Sedan 2014 har FrontDesk revolutionerat deras interaktion med den offentliga sektorn med hjälp av digitalisering av köerna, något som minimerat väntetider och förbättrat servicenivån.

Den avancerede software forudser belastninger og gør det muligt at planlægge bemandingen, så spidsbelastninger minimeres.

Egenskaper hos FrontDesk

I denna video går vi igenom några av de funktioner, som gör FrontDesk till marknadens bästa kö- och mötesbokningssystem.

Storskärmarna

Storskärmarna kan konfigureras individuellt så, att olika köer kan visas på skärmar i olika väntrum. Besökaren kan skanna sin köbiljett och se köstatus i sin mobil. Han kan faktiskt lämna väntrummet utan att mista sin plats i kön.

 • Text, bild eller video kan visas växelvis vid sidan av könumren
 • Olika skärmar i olika väntrum
 • Ljudbibliotek för val av ljudeffekt vid nummervisning
 • Uppläsning av könummer eller mötestid

Terminalen

Terminalen kan mera än att skriva nummerlappar. Det flexibla systemet gör det möjligt för besökaren att anmäla sig direkt i terminalen. FrontDesk hanterar också bokningen och underrättar automatiskt handläggaren, när besökaren har kommit.

 • Besökaren anmäler sig lätt vid terminalen
 • Avvisning redan vid terminalen av besökare, som saknar nödvändiga handlingar
 • 24 tums pekskärm
 • Språkval
 • QR-kod på köbiljetten
 • Förbokade besök integreras automatiskt i kön
 • Möjlighet att boka tid vid terminalen
 • Automatiskt besked via SMS eller e-post till handläggaren, när besökaren har kommit
 • Skriv ut information direkt från terminalen

I receptionen

Receptionisterna har ett eget användargränssnitt. Varje receptionist ser bara de köer som är relevanta för just honom. Allt utfört arbete dokumenteras löpande som en del av den normala arbetsgången.

 • Felbokade besök kan flyttas till rätt kö
 • Integration med möteskalender
 • Full överblick över alla avtalade möten och bokningar
 • SMS-påminnelse till besökaren
 • Obegränsat antal användare
 • Det är möjligt att registrera flera ärenden på en gång
 • Larm när kön blir lång
 • Meddelande när en besökare ställer sig i kö
 • Meddelande när hjälp behövs vid terminalen

Administration

Administrationsverktyget gör det möjligt att konfigurera hela systemet. Flexibel och intuitiv design gör det lätt att lägga till nya knappar. Frågor i anmälningsformuläret och andra texter kan lätt ändras och anpassas. Köer kan upprättas, aktiveras, deaktiveras, med mera. Man kan konfigurera varje enskild knapp och funktionalitet med avseende på tjänstens tillgänglighet.

 • Ett flödesschema visar navigationen i terminalen
 • Skapa snabbt nya köer och knappar
 • Administrera öppettider på terminaler och knappar
 • Knappar och terminalens layout kan schemaläggas
 • Dynamisk anpassning och ändring av texter
 • Texter för visning i terminaler och för utskrift på köbiljetter upprättas och redigeras lätt, enkelt och intuitivt

Statistik

FrontDesk har en mängd kombinationsmöjligheter for intervallstatistik. Det kan gälla antal bokningar och väntetider per timme, dag eller månad, jämförelse av tidsperioder eller utvidgad statistik för varje enskild kö.

 • Stor statistikmodul
 • Export till Excel
 • Obegränsat antal användare
 • Möjlighet att skapa automatisk månatlig rapport till cheferna

Kontrollpanel

Här kan varje chef skaffa sig överblick och snabbt omfördela resurser.

 • Översiktvy med realtidsövervakning av alla aktiviteter

Fördelar för medborgarna

Identifiering av besökare

Besökaren identifierar sig direkt på terminalen.

Utskrift direkt från terminalen

Vägledning och annan relevant information kan skrivas ut från terminalen.

Hjälp till självbetjäning

Besökaren kan be om personlig hjälp via terminalen.

Tidsbokning

Medborgaren kan lätt boka tid såväl via internet som i terminalen. På så sätt fördelas besöken jämnare över dagen.

Fördelar för medarbetarna

Mötesbokningssystem

Systemet är helt integrerat med medarbetarnas kalender och den gemensamma databasen. FrontDesk ger handläggaren besked, när besökaren har anlänt.

SMS-påminnelser

Medborgaren får ett SMS ett dygn före sitt möte. Det leder till färre glömda möten och mindre spilltid.

Notifikationer

Systemet kan ge medarbetaren besked om nya besökares ankomst, så att det går lätt att växla mellan mötesverksamheten och andra arbetsuppgifter.

Registrering av uträttade ärenden

Flere ärenden kan behandlas vid samma möte. Allt utfört arbete dokumenteras löpande som en del av den normala arbetsgången.

Fördelar för ledningen

Användarvänlig administrationsmodul

Nya köer och receptioner kan lätt skapas eller raderas efter behov

Statistik

Gör det lätt att överblicka resursanvändningen samt mäta prestation ända ned på medarbetarnivå.

Rapportering

Alla registreringar exporteras enkelt till Excel för att användas i relevanta Business Intelligens system.

Realtidsöversikt

Systemet gör det lätt att upptäcka köbildning, så att personalen kan fördelas optimalt.

Driftsfördelar

Minimal utbildningskostnad

Systemet är intuitivt och enkelt och kräver ett minimum av utbildning också för dem, som saknar särskilda IT-kunskaper.

Helt webbaserat

Ingen särskild hård- eller mjukvara skall inköpas eller underhållas. Allt som behövs är en internetuppkoppling.

Låg månadskostnad

FrontDesk har inga dolda avgifter och inga oförutsedda kostnader tillkommer.

Löpande uppdatering

Systemet uppdateras ständigt efter återkoppling från användarna. Detta sker kostnadsfritt.